Objekty hlbokého vesmíru; messierov katalóg

Je prirodzené venovať najväčšiu pozornosť najjasnejším hviezdam, ale ani zďaleka nie sú jedinými zaujímavými objektmi na oblohe. Ďalekohľadom môžete vidieť nespočetné množstvo menších hviezd a môžeme vidieť aj planéty, satelity, asteroidy, kométy. Pri hľadaní nových komét si francúzsky astronóm Charles Messier všimol, že na oblohe existujú nehybné objekty, ktoré sa podobajú kométam. Potom ich začal číslovať a označovať ich na svojich hviezdnych mapách. Takto začal svoj život slávny „Messierov katalóg“. Vo svojej konečnej verzii pozostáva zo 110 takýchto objektov hlbokého vesmíru. Dnes tieto objekty rozdeľujeme na hviezdokopy, hmloviny a galaxie, a sú predmetom osobitného záujmu profesionálnych aj amatérskych astronómov.

So zlepšením teleskopov boli objavené tisíce ďalších takýchto objektov. To viedlo k vytvoreniu ďalších, úplnejších a presnejších katalógov, dnes známych ako Caldwellov katalóg, Nový všeobecný katalóg (NGC), dva Indexové katalógy (IC-I a IC-II) atď.

Messierov katalóg

Messierov katalóg je prvým katalógom astronomických objektov hlbokého vesmíru, ktorý zostavil a publikoval francúzsky astronóm Charles Messier v 18. storočí. Objekty pozoroval a opísal Charles Messier spolu so svojim priateľom a asistentom menom Pierre Méchain.

Obrázok 7: Objekty Messierovho katalógu

V katalógu sú zahrnuté rôzne astronomické objekty vrátane špirálových a eliptických galaxií (39), hmlovín (7), planetárnych hmlovín (5), rozptýlených a guľovitých hviezdokôp (55). Objekty v katalógu nie sú usporiadané podľa typu ani ich umiestnenia. Čísla sú uvedené v poradí pozorovania alebo detekcie objektu. Neskôr, na počesť Messiera, katalóg bol nazvaný „Messierov katalóg“ a objekty boli označené písmenom „M“ a ich poradovým číslom (od M1 do M110).

Keďže Messier žil a vykonával svoje astronomické pozorovania vo Francúzsku, katalóg obsahuje iba objekty umiestnené medzi Severným nebeským pólom a nebeskou šírkou okolo 35°. Messier robil svoje pozorovania iba za pomoci binokuláru alebo malých ďalekohľadov. Vďaka dnešnej, modernej úrovni astronomického vybavenia sú všetky tieto objekty hlbokého vesmíru ľahko prístupné na pozorovanie aj súčasným amatérskym astronómom. Takmer všetky objekty v katalógu patria totiž k najbližším zemským predstaviteľom vo svojich triedach, a preto sa dobre študujú aj zo strany profesionálnych astronómov.