Úloha 3: Vyrob si sviečkové hodiny

Pomôcky

■ silná sviečka,
■ malé kovové guľôčky (priemer do 0,5 cm),
■ PET-fľaša,
■ tenký klinec,
■ zápalky, fotomiska, fixka, stopky,
■ hodinky alebo mobil.

Postup

1. Vyrob si sviečkové hodiny. Na zvislú sviečku si fixkou vyznač pravidelnú stupnicu.

2. Sviečku zapáľ a odmeraj podľa stupnice rýchlosť zhárania sviečky: najprv zmeraj doby, po ktorých zhoria jednotlivé dieliky stupnice.

3. Namerané hodnoty zaznamenaj do tabuľky (pozri nižšie).

Číslo merania Čas Zhorená dĺžka


4. Zostroj graf závislosti zhorenia dĺžky sviečky od času. Vyznačenými bodmi v grafe prelož priamku. Urči z tejto priamky, aká dĺžka sviečky zhorí za jednotku času.

5. Na ďalšiu (rovnakú) sviečku (alebo na niekoľko ďalších rovnakých sviečok) vyznač stupnicu podľa výsledkov predchádzajúceho merania. Do jednotlivých značiek zatlač malé kovové guľôčky. Pri zháraní sviečkových hodín budú postupne, ako sa bude taviť materiál sviečky, guľôčky odpadávať napríklad na porcelánovú podložku, a tým budú označovať jednotlivé časové intervaly