menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Подземни/Подводни обсерватории

Такива са неутринните обсерватории, които изследват неелектромагнитния прозорец към Вселената – неутринното излъчване от Космоса. Най-голяма е IceCube Neutrino Observatory (Айс Кюб неутринна обсерватория), построена на станцията Амундсен-Скот на южния полюс в Антарктида (Amundsen-Scott South Pole Station, Antarctica). Нейните хиляди детектори са разпределени в обем от един кубичен километър под дебелия полярен лед. А най-голямата подводна неутринна обсерватория е ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch), чиито стотици сензори се намират на дълбочина около 2,5 km в Средиземно море.

Изображения на подземни/подводни обсерватории са дадени в Прикачените файлове.