menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 2: Постройте сами макет на космическа обсерватория

Упражнението е подходящо за ученици от 4 – 6 клас. Оригиналът (на английски език) е на NASA Space Place и можете да го намерите тук: https://spaceplace.nasa.gov/build-aspacecraft/ en/.

Цел

Учениците да се запознаят и саморъчно да сглобят модел на космическата обсерватория/телескоп с материалите, описани по-долу. Учениците сами решават как да изглежда макета, но той трябва да включва дадените в инструкциите задължителни елементи.

Необходими материали (показани на картинката)

■ малка кутия (например от сок)
■ листа картон
■ клечки за зъби
■ винтчета, болтчета, гайки
■ пластмасови чаши и купички
■ балони
■ сламки
■ DVD или CD дискове
■ пръчки от сладолед
■ ластици
■ кламери
■ кухненска гъба
■ фолио или друг вид лъскава хартия
■ тиксо
■ лепило


Инструкции за учителя

Упражнението може да се прави самостоятелно или на отбори от 2 или 3 ученика. В списъка с материали са изброени примерни предмети, но Вие преценявате кои са безопасни и дали да ги включите (може да заместите някои от тях с други по Ваша преценка). В Прикачените материали към теоретичната част са показани примери за реални космически обсерватории и телескопи, които можете да покажете за илюстрация. Учениците трябва да измислят и построят макета (за време около 20 минути, например 5 минути за измисляне на проекта и 15 за сглобяване), след което за 5 минути да го представят пред класа и да обяснят кой елемент каква задача изпълнява. По Ваше желание можете да направите класиране на най-интересните/ най-добре сглобени макети.

Инструкции за ученика

Вие сте инженери на важна мисия за построяване на космическа обсерватория. Трябва да измислите и построите такава. Можете да използвате които поискате от изброените горе материали, стига да са поне 5. Обсерваторията може да е предназначена за изследване на Слънчевата система, на Слънцето, на други звезди и техните планетни системи, на нашата галактика или други галактики – Вие трябва да решите. 

1. Имате 5 минути да решите каква ще е целта на обсерваторията и направете план за сглобяване. Но все пак, за да може да работи, обсерваторията трябва да има няколко основни елемента:2. Имате на разположение 15 минути да сглобите обсерваторията. Помнете, трябва да използвате поне 5 от дадените материали.

3. Представете вашия проект пред класа в рамките на 5 минути – каква е целта на обсерваторията, какви елементи има (посочвайте елементите на макета докато разказвате). 

Пример на сглобен макет е показан на картинката: