menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Магията на светлината

Упражнението е адаптирана част от пакет упражнения от програмата на Европейската космическа агенция (ESA) за дейности в класната стая. Най- подходящо е за ученици до 12 г. Оригиналът (на англ. език) можете да намерите тук: http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/The_Magic_of_Light_Using_ spectroscopes_and_colour_wheels_to_study_the_properties_of_light_Teach_with_ space_PR06.

Цел

УУчениците да изследват светлината и цветовете, използвайки спектроскоп , който са направили сами.

Инструкции за учителя

Това упражнение може да се направи като дейност за целия клас заедно или учени- ците да се разделят на няколко групи. Първоначално учениците конструират спек- троскоп, използвайки модела в Магията на светлината (даден в края на главата). Той може да се използва за изследване на светлината от различни източници, на- пример Слънцето, LED крушка, електронен екран и др. По точи начин те ще разбе- рат, че „бялата“ светлина може да се раздели на различни цветове и че съставните цветове всъщност са комбинация от три основни цвята: червено, синьо и зелено. Най-подходящо за втората част на упражнението е Вие да заредите файла с при- ложението на Вашия телефон/таблет и учениците един по един да минават и да изследват различните цветове. Друг вариант е да се разпрати приложенето пред- варително до учениците, така че те да го имат на телефоните/таблетите си. Алтер- нативно, упражненията от втората част могат да се дадат за домашно, като се каже на учениците да работят с родител и първо да намерят цветовете в интернет, а след това да ги изследват. Отговорите на частта за изследване на различни източници на светлина можете да намерите в края на главата. 

Необходими материали 

■ Плътен лист черна хартия с размер A4
■ Разпечатан модел на спектроскоп (Прил. Магията на светлината, стр. 13)
■ CD или DVD диск
■ Лепило стик
■ Линия
■ Ножица
■ Тиксо
■ Смартфон с камера или таблет (по избор за втората част на упражнението)
■ Чаша вода или леща (за втората част на упражнението)

Детайлни инструкции за учениците: В това упражнение ще направите спектроскоп (уред за изучаване на светлината) и ще го използвате за собствени изследвания, резултатите от които ще дискутирате с останалата част от класа.

Как да сглобим спектроскопа

1. Залепете модела на спектроскопа към плътния лист черна хартия така, че модела да е с лице нагоре. 

2. Изрежете модела като следвате външните пунктирани линии. 

3. Изрежете процепа за лещата – квадратчето, маркирано с пунктирани линии и кръст, до което пише леща (lens). Изрежете процепа за процепа, през който ще гледате – квадратчето, маркирано с пунктирани линии и кръст, до което е нарисуван телескоп. Изрежете и един от процепите, обозначени с CD или DVD, в зависимост от това какъв диск ще ползвате.


4. Режейки до ръба на листа, изрежете двата правоъгълника, обозначени с A и B. 

5. Залепете правоъгълниците, обозначени с A и B върху процепа за лещата, като оставите разстояние между тях с размер горе-долу колкото нокът, както е показано на картинката. Убедете се, че правоъгълниците са прави (ориентирайте се по линията под процепа), успоредни, и че стрелките сочат една към друга (като на картинката). 

6. С помощта на линията, сгънете модела по плътните линии, като черният лист трябва да остане от вътрешната страна на модела. Сгънете ушенцата навътре, за да поддържат стените.


7. Облепете всички ръбове с тиксо, за да запечатате модела. 

8. Пъхнете CD (DVD) диска в процепа, предназначен за него, като страната, на която се записва трябва да е към лещата (вижте картинките). 

9. Сглобихте спектроскоп.

Изследване на различни източници на светлина

a) Бялата светлина наистина ли е бяла?nbsp;

1. Насочете лещата на спектроскопа към различни източници на светлина наоколо. Погледнете през процепа, за да видите различните цветове на светлината от различните източници. Можете да направите снимка с камерата на телефона. Запишете какви източници сте използвали и какви цветове сте видели в светлината от всеки източник.


2. Внимателно поставете малка капка вода или лещата върху бял екран (на таблет или смартфон), както е показано на картинката. Вгледайте се внимателно в капката/лещата и ще видите основните цветове на екрана. Запишете какви цветове видяхте по време на този експеримент. 

б) Как можем да разделим съставните цветове на основни цветове?nbsp;

Малките квадратчета, които виждате на екрана се наричат пиксели. Цветовете, които виждате, обикновено на екрана са пиксели, оцветени в различна смесица от червено, синьо и зелено. Нека изследваме как се получават цветовете на екрана на таблета/смартфона, за да видим кои от основните цветове (червено, синьо и зелено) се използват, за да се получат други цветове. 

1. На екрана на телефона/таблета поставете последователно следните цветове: жълто, циан (синьозелено), маджента (пурпурно). Насочете спектроскопа към всеки цвят и в таблицата долу отбележете с X кои два основни цвята видяхте.


 

2. На екрана на телефона/таблета поставете последователно цветове от долната таблица: оранжево, тюркоаз, виолетово и т.н. Насочете спектроскопа към всеки цвят (Приложение 1 – оранжево, тюркоаз, виолетово, малина, пролетно зелено) и в таблицата долу отбележете основните цветове, които видяхте, като оцените с „ниско“, „средно“ и „високо“ колко от даден основен цвят има в съставния. Ако някой основен цвят липсва – напишете „няма“ под него.


Дискутирайте с останалата част от класа получените резултати.

Допълнение: В оригиналния пакет упражнения има и няколко дейности за по- малките ученици, чрез които те да конструират цветни колела и по този начин да изследват и да разберат как се получават съставните цветове от основните.