menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Конструиране на пътя на лъчите

Ако учениците в осми или девети клас (според вида на училището) вече са се занимавали с преминаването на лъчите през леща и с някои други значими лъчи, е възможно да се конструира и преминаването на лъчите през телескопа на Кеплер, което е много подходящо, особено когато по-късно се премине към Задача 2 (Конструиране на обикновен телескоп на Каплер). Независимо от това, препоръчително е да повторите основните елементи на оптичната система и на видимите лъчи (като например оптична ос, фокус и т. н.): 

Лъч 1 е успореден на оптичната ос, а след преминаване през лещата се пречупва до фокуса на изображението на лещата (F’).

Лъч 2 преминава през фокуса на предмета (F), а след преминаване през лещата се пречупва успоредно на оптичната ос. 

Лъч 3 преминава през центъра на лещата, а при преминаване през лещата не се пречупва.

Фиг. 2: Лъчи при преминаването им през плоско изпъкнала леща

След това упражнение е възможно да се пристъпи към конструирането на хода на лъчите с помощта на телескопа на Кеплер. Тук си струва да се спомене на учениците, че в най-простия случай обективът се състои от единична събирателна леща с голям диаметър и по-голямо фокусно разстояние от фокусното разстояние на окуляра така, както е показано на фигурата:

Фиг. 3: Ход на лъчите в телескопа на Кеплер

Лъчите, влизащи в телескопа, можем да считаме за паралелни, тъй като те влизат в телескопа от голямо разстояние (в оптиката пет метра вече се смятат за безкрайност...) и под много малък ъгъл спрямо оптичната ос – една от причините за използването на телескопа е, че той увеличава ъгъла, под който виждаме обекта. 

За конструкцията, използваща лъчите, действителното изображение на наблюдавания обект влиза във фокуса на изображението на обектива F‘ob. Наблюдаваме го с помощта на окуляра както с лупа. От конструкцията на изображението с помощта на лъчите става ясно, че лъчите, излизащи от телескопа, образуват по-голям ъгъл с оптичната ос в сравнение с лъчите, които влизат в телескопа. Също така може да се види, че лъчите, които влизат отляво и отгоре надолу, излизат отдолу и отдолу нагоре. По този начин телескопът на Кеплер обръща образа.

В наши дни не е разумно да се изгражда телескоп от лещи за очила, тъй като те са ненужно скъпи (защото това е медицинско изделие). Напротив, може да намерите лупи на доста по-добра цена. След това може да конструирате и обикновен телескоп на Кеплер.