menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Подобрен телескоп на Кеплер

Хроматичната аберация на обектива може да бъде частично компенсирана и без използването на лещи с друг индекс на пречупване. Описаната конструкция изхожда от симетричния обектив на Грей, използван преди това в перископи, а от 1890 г. – и във фотоапарати. Обективът се състои от две еднакви събирателни лещи, разположени на разстояние от 0.8 f една от друга. Резултатът от описаната по-долу конструкция е един доста приличен телескоп от 42/420 мм, имащ само леки оптични дефекти.

Начин на действие

1. Залепете две еднакви лещи (средни или големи) с помощта на подходяща хартиена тръба по такъв начин, че те да са на разстояние от 0,8 f една от друга. Ако фокусното разстояние на централната леща е 14 cm, подгответе обектива така, че лещите да са на разстояние от 11,2 cm една от друга. 

2. В средата на обектива (точно между лещите) залепете блендата, която има диаметър с една десета по-малък от диаметъра на използваните лещи. За средните лещи с диаметър от 6,5 cm в центъра на обектива залепете колелце от твърда хартия с отвор с диаметър от приблизително 5,9 cm.

Фиг.7: Схема на подобрения телескоп

3. Заменете единия лещов обектив от Задача 1 със създадения обектив. 

4. С този телескоп може лесно да наблюдавате кратерите на Луната, галактиката в Андромеда, мъглявината в Орион, но няма да видите много подробности (за това е необходим истински телескоп).