menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 3: Наземни обсерватории

Упражнението е най-подходящо за по-големи ученици.

Цел

Учениците сами да потърсят и систематизират информация за избрана от тях (или посочена от учителя) наземна обсерватория, нейните инструменти и изследванията, които се извършват с тях.

Необходими материали

■ таблет/смартфон/компютър;
■ достъп до интернет и Google Maps (https://www.google.com/maps/).

Списък с обсерватории

(пълен списък на астрономическите обсерватории можете да откриете тук: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astronomical_observatories): 

1. Айс Кюб неутринна обсерватория (IceCube Neutrino Observatory, https://icecube. wisc.edu/

2. Аресибо (Arecibo Observatory, http://www.naic.edu/ao/landing

3. ALMA (https://www.almaobservatory.org/en/home/

4. Паранал (Paranal Observatory, https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html

5. Мауна Кеа (Mauna Kea Observatories, http://www.ifa.hawaii.edu/mko/

6. LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, http://www.ligo.org/

7. Роке де лос мучачос (Roque de los Muchachos Observatory, http://www.iac.es/eno. php?op1=2&lang=en

8. Обсерватория на Южна Африка (South African Astronomical Observatory, http:// www.saao.ac.za/

9. Big Bear Solar Observatory (http://www.bbso.njit.edu/

10. Национална астрономическа обсерватория Рожен (http://www.nao-rozhen.org/

11. Лоуел (Lowell Observatory, http://www.lowell.edu/

12. Специална астрофизична обсерватория (САО, http://www.sao.ru/

13. Австралийска астрономическа обсерватория (Australian Astronomical Observatory, https://www.aao.gov.au/

14. Giant Metrewave Radio Telescope (http://www.gmrt.ncra.tifr.res.in/

Инструкции за учителя 

Упражнението се прави от отбор от 3 (може и 6) ученика (вариант е и да се даде за домашно на всеки ученик с помощ от родителите). След като се сформират отборите, всеки избира (дава му се) наземна обсерватория, която да е тяхната цел. Можете да използвате горния списък или посочения сайт в Уикипедиа. След това учениците разпределят следните роли: един ще трябва да намери обсерваторията на Гугъл-картите и да опише местоположението с няколко изречения – къде се намира, на каква височина, каква друга интересна информация може да се намери за това място. Вторият трябва да намери и систематизира информация за инструментите/телескопите в тази обсерватория и каква е главната цел: в коя област на електромагнитния спектър са основно изследванията. Третият трябва да намери и обясни с по 3 – 4 изречения два или три интересни резултата, получени там. Накрая отборът събира информацията (за 20 минути) и прави 10 минутна презентация пред класа. Посочените тук времена са примерни, по Ваша преценка можете да ги намалите/увеличите. След края на презентациите може да инициирате дискусия за наученото: коя обсерватория им се е сторила най-интересна; защо? Коя биха желали да посетят; защо? Коя не биха желали да посетят; защо? Може да дискутирате и бил ли е някой в Националната обсерватория на Рожен? Какво са видели? Какво им е направило най-голямо впечатление?nbsp;

Инструкции за ученика 

Вашият клас има възможност да посети една обсерватория от дадения списък. Но за да изберете, трябва да имате повече информация за тези обсерватории. За целта класът е разделен на отбори от по 3 или 6 ученици, като всеки отбор трябва да събере (от интернет) и представи за 15 минути пред останалите от класа информация за една от обсерваториите. 

1. След като Вашият отбор е сформиран, изберете/получете от учителя една от дадените наземни обсерватории. 

2. Разпределете помежду си следните задачи (един или двама ученици за задача, в зависимост от броя участници в отбора). 

a) събиране на информация за местоположението: къде се намира – град, държава и т.н., на каква надморска височина, какви други интересни места има наблизо (природни забележителности, градове и др.) Трябва да се намери местоположението на обсерваторията на Google maps, да се запишат координатите и да се покаже карта и/или сателитна снимка. 

б) информация за наличните инструменти/телескопи в тази обсерватория и каква е главната цел – в коя област на електромагнитния спектър са основно изследванията, как се провеждат и т.н. Ако в обсерваторията има много различни телескопи, то изберете поне два. 

в) кратка информация за два или три интересни резултата, получени с инструментите на тази обсерватория (общо 5-6 изречения – какво е наблюдавано, с кой телескоп, какъв е резултатът). 

3. Имате на разположение 20 минути да съберете необходимата информация. 

4. Имате общо 15 минути (заедно или поотделно) да представите цялата събрана информация пред останалата част от класа.