menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Космически обсерватории

Космическите обсерватории са телескопи и съпътстващата ги апаратура, намиращи се в космоса в орбита около Земята. Основно преимущество на космическите телескопи е тяхното местоположение над земната атмосфера, което ги избавя от действието на атмосферната турбуленция. Благодарение на това разделителната способност на такива телескопи е много по-добра от наземните. Най- известен космически телескоп, който работи от 1990 г., е космическият телескоп Хъбъл (Hubble Space Telescope, HST). 

Друго важно преимущество на космическите телескопи е възможността да се наблюдава в участъци от електромагнитния спектър, които са недостъпни от повърхността на Земята. Земната атмосфера не е прозрачна за ултравиолетовите, рентгеновите и гама-лъчите, както и за част от инфрачервените лъчи. Тези диапазони са достъпни за наблюдения единствено от орбита над земната атмосфера. Най- плодотворните рентгенови обсерватории са Чандра (Chandra) на НАСА и XMM Newton на Европейската космическа агенция ESA.

Най-големият до момента космически телескоп е инфрачервеният телескоп Хершел на ESA. Цената, която плащаме за преимуществата на космическите обсерватории, е високата им стойност и невъзможността за текуща поддръжка. Единственото изключение в това отношение е HST, за когото през годините имаше 4 сервизни мисии. Колаж с изображения на космически обсерватории е даден в Прикачените файлове.