menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Стратосферни обсерватории

Стратосферните обсерватории имат подобни на космическите обсерватории преимущества над наземните, защото работят над основната част от атмосферата на Земята. Тъй като са разположени в самолети или балони, техните инструменти могат да се ремонтират и обновяват по-често и на много по-ниска цена от космическите телескопи. Най-известна стратосферна обсерватория е SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy, Стратосферна обсерватория за инфрачервена астрономия), монтирана на самолет Boeing 747 и оперираща на височина 12 km. Изображения на стратосферни обсерватории са дадени в Прикачените файлове.