menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Модел на космическата обсерватория за слънчеви наблюдения SOHO


Упражнението е най-подходящо за ученици от 6 – 8 клас.

Цел

Учениците да се запознаят и саморъчно да сглобят модел на космическата обсерватория за слънчеви наблюдения SOHO.

Информация за учителя и учениците

Малко информация за космическата обсерватория SOHO:

Името SOHO е абревиатура от английската фраза Th e SОlar and Heliospheric Observatory, която означава „Слънчева и хелиосферна обсерватория“. Тя е международен проект, изпълнен съвместно от Европейската космическа агенция ESA и Американската космическа агенция NASA. Основната цел на SOHO е да позволи на учените да разрешат някои от най-объркващите загадки относно Слънцето, в това число вътрешната структура на Слънцето, механизмите на нагряване на значителните му по размери външни слоеве на атмосферата, както и произхода на слънчевия вятър. SOHO е изстрелян на 2 декември 1995 г. Той е една от най-амбициозните космически мисии и до момента. Наборът от 12 сложни инструменти на борда на SOHO е разработен от европейски и американски учени. Работата на инструментите и обсерваторията, както и анализът на данните от нея, изискват големи инженерни и научни екипи, включващи стотици учени от цял свят. Големи радиоантени, разположени по целия свят, които са част от мрежата “Дълбок космос” на NASA, следят пътя на космическата обсерватория отвъд Земната орбита. Контролният център на мисията е разположен на територията на космическия център Годард в САЩ. Възможността SOHO да наблюдава Слънцето без прекъсване се осигурява от неговото разположение на разстояние от 1.6 милиона километра от Земята в посока към Слънцето, където гравитационните сили на Слънцето и Земята държат обсерваторията на постоянна, стабилна орбита. Непрекъснатите наблюдения на Слънцето за вече над две десетилетия, провеждани от SOHO, помагат също и да разберем по-добре взаимодействието между Слънцето и околната среда на Земята. 

Повече информация за обсерваторията SOHO, както и интересни и красиви изображения на Слънцето, направени с нейните инструменти, можете да намерите тук: https://sohowww.nascom.nasa.gov/.

Моделът:

Този модел (страници 1 до 3 включително от Приложението „Направете картонен модел на SOHO“, което можете да намерите в края на тази глава.) може да се отпечата цветно или черно-бяло. Размерът на листа трябва да е 22 х 28 см (формат US Letter) и е добре хартията да е по-плътна, за да бъде моделът по-стабилен. Сглобяването отнема около 25 минути. В приложението са включени и изображения на обсерваторията (за да се добие представа как изглежда SOHO в действителност), изображение на сглобения модел, както и две изображения на Слънцето.

Други необходими материали

■ лепило,
■ ножици,
■ клечка за зъби и
■ парче глина или по-твърд пластилин за основата, на която да се постави модела.

Инструкции за сглобяване

Местата за прегъване са отбелязани с червени линии. Елементите се изрязват внимателно по контурите, които на места са пунктирани линии, а на места – плътни линии, части от контура на елементите. 

Големият елемент на стр. 1 се изрязва, прегъва се по указания начин и се залепя. Това са слънчевите панели. Тялото на SOHO (големият черен елемент на стр.2) се изрязва и залепя така, че да образува кутия, която се залепя към указаното място на елемента със сините слънчеви панели (бялата зона, означена “страна А”). 

Частите, маркирани с латинските букви A, B, C, D, E, F и G, се изрязват внимателно по контурите. Всички (без А, който трябва да е цилиндричен, когато е готов) трябва да образуват правоъгълни кутии, след като се прегънат и залепят. Когато са готови, те се залепят съответно към указаните със същата буква места по тялото на апарата – големия черен елемент на стр. 2. Трябва да ги ориентирате с правилната страна нагоре, например вижте как е ориентиран елемент А на картинката със сглобения модел на стр.3. 

Окръжността на стр. 3 се изрязва цялата, след което се прави разрез по пунктира към центъра и се залепва така, че да образува конус. След това клечката за зъби се забива в центъра на конуса (комуникационната антена) и в кръгчето, маркирано с “Х” на елемента със слънчевите панели.