menu 10 ОБСЕРВАТОРИИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Обикновен телескоп на Кеплер

От две лупи може много лесно да конструирате обикновен телескоп на Кеплер. Често продаваните лупи (с диаметър от по 9 – 10 cm) имат фокусно разстояние от около 40 cm, средните лупи (с диаметър от по 5 – 6 cm) имат фокусно разстояние от около 15 cm, а най-малките лупи имат фокусно разстояние от около 10 cm (вижте Фиг. 4). За изграждането на телескопа на Кеплер е необходимо да разполагате с една малка лупа и с една средна, или още по-добре – с една голяма лупа.

Фиг. 4: Налични свързващи лещи

Начин на действие

1. Определете фокусното разстояние на използваните лещи. Това е най-лесно да направите така: поставете лещата (например с помощта на лабораторна стойка, а при нужда – с ръка) под светлинния източник и се опитайте да създадете остро изображение на източника върху масата или на пода. По този начин височината на центъра на лещата над изображението (масата, пода) ще бъде равна:

Номер на измерването

 fob/cm
1 37,3
2 36,8
3 37,5
4 37,2
5 32,2

fob = 37,2 cm


Номер на измерването

 fok/cm
1 9,5
2 9,6
3 9,4
4 9,7
5 9,9

fok = 9,6 cm


2. Поставете обектива и окуляра в подходящ тубус. Отличен избор е тубусът за чертежи, където лещата на окуляра може да бъде прикрепена към тапата, която затваря тубуса. Премесвайки тапата към края на тубуса, фокусирайте телескопа.

Фиг. 5: Схема на телескопа на Кеплер и снимка на реализацията

Никога не гледайте директно към Слънцето през телескопа! Това може да причини непоправимо увреждане на очите ви!

3. С телескопа може да наблюдавате земни обекти, като бързо ще се уверите, че изображението действително е обърнато. Ако наблюдавате Луната при пълнолуние например, също така ще стигнете до извода, че всъщност наблюдавате и т. нар. дисперсия на светлината. 

Примерно решение на работния лист 

Дължина на телескопа = fob + fok = 37,2 cm + 9,6 cm = 46,8 cm

Увеличение на телескопа 

На практика астрономическите телескопи често разполагат с параметри във формат диаметър на обектива / фокусно разстояние на обектива

И на края, запишете параметрите на направения от вас телескоп: 90/372 mm. 

Ако е наличен окуляр от телескоп, може да направите директно сравнение. Когато наблюдавате квадратна решетка, ясно виждате, че професионалните окуляри имат много по-добре компенсирани изкривявания: