menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Движение около Слънцето

Земята се движи около Слънцето по идеално кръгла орбита с радиус a = 1 au и период T = 365,25 дни.

a) От Третия закон на Кеплер определете масата на Слънцето в килограми. За сравнение определете колко пъти Слънцето е по-масивно от Земята (масата на Земята е )

б) Ако приемем, че Земята се движи по точно кръгова орбита около Слънцето, изчислете скоростта на Земята по нейната орбита.

Решение

a) Първо преобразуваме единиците на величините в системата SI: . Остава да ги заместим в Третия закон на Кеплер:  Действителната маса на Слънцето е ,  така че изчислената от нас стойност е правилна.

б) Орбитата на Земята се приема като окръжност, т.е. Земята за 1 година ще измине , така че орбиталната ѝ скорост е равна на .

Орбитата на Земята около Слънцето всъщност не е точно окръжност – скоростта ѝ варира между