menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Работа c подвижна звездна карта или компютърна програма тип планетариум

Целта е учениците да проследят в посока Север кои съзвездия не залязват под хоризонта за съответното място. Ако се работи с подвижна звездна карта, то на горната прозрачна част обикновено са оградени областите, които са под и над хоризонта. Въртейки тази горна част ( с което се сменя деня и часа), учениците трябва да установят, че част от звездите и съзвездията, които са близо до северния небесен полюс (около Полярната звезда) винаги остават над хоризонта (линията на подвижната част на картата, която разделя видимата от невидимата част на небето за дадено място).

Ако учениците работят с компютърна програма, то те трябва да изберат да „гледат“ в посока север. Тогава повечето програми позволяват да се ускори естественото въртене на звездното небе. Добре е програмата да има пейзаж и да може да показва естествената осветеност на небето през деня и нощта. Но дори и да няма тези опции, то би трябвало да има очертаване на линията на хоризонта. Забързвайки въртенето на небето, учениците могат да проследят как околополярните съзвездия слизат ниско до хоризонта, но някои звезди никога не се скриват под хоризонта. 

Независимо по кой метод и с коя програма работят, учениците трябва да изброят и запишат кои са тези съзвездия за тяхната географска ширина, които са „незалязващи“.