menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Орбитални елементи

На фигурата долу са показани орбитите на планетите от Слънчевата система и Плутон. Да предположим, че орбитите на планетите практически лежат в равнината на еклиптиката. Какво тогава ще кажете за орбитата на Плутон – лежи ли тя в същата равнина? Как се нарича орбиталния елемент, който отразява положението на орбитата на дадено тяло от Слънчевата система спрямо еклиптиката? Изчертайте го за орбитата на Плутон на картинката.

Въпроси (на които учениците трябва да отговорят след приключване на упражнението): 

1. Кой елемент на орбитата определя подредбата на планетите по отдалеченост от Слънцето? Как?
O: Голямата полуос. Колкото е по-голяма тя, толкова по-отдалечена е планетата от Слънцето. 

2. Кой параметър определя кои орбити са по-издължени елипси, а кои – почти окръжности? Как?
О: Ексцентрицитетът. Колкото е по-голям, толкова по-сплесната е орбитата. 

3. Какъв е наклонът на орбитата на Земята?
О: Нула.