menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Елипса. Описание на елипсата

Елипсата е затворена равнинна крива, съставена от точки, за които сумата от разстоянията до две неподвижни точки, наречени фокуси (E и F на Фиг. 1), е винаги постоянна. Основните параметри на елипсата са голямата полуос a, малката полуос b, както и линейният ексцентрицитет e (вж. Фиг. 1). 

Въведен е и численият ексцентрицитет, който, за разлика от линейния ексцентрицитет е безразмерен.

Фиг. 1: Елипса: върхове: A и B, ко-върхове: C и D, фокуси: E и F, голяма полуос: a, малка полуос: b, линеен ексцентрицитет : e