menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Закон за гравитацията на Нютон

Законът за гравитацията на Нютон описва гравитационното привличане на две тела с маси М и m, които могат да бъдат еднородни топки (масата е равномерно разпределена по целия обем на тялото), или размерите на телата да са незначителни в сравнение с разстоянието между тях. В този случай ние идеализираме телата като точки, характеризиращи се само с тяхната маса. 

Отношението за величината на гравитационната сила между две тела е дадено с формулата:

където  е гравитационната константа, M и m са масите на телата (точките), r e разстоянието между точките, съответно между центровете на сферичните тела.