menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 3: Видимо движение на звездното небе

(ПРИЛОЖЕНИЯ 2a, 2b a 2c – могат да се разпечатат или да се покажат в електронен вариант)

Дадени са 3 изображения на звездното небе в 3 различни момента за една и съща вечер за наблюдател в северното полукълбо. По положенията на познатите зимни съзвездия (Орион, Бик, Близнаци, Голямо куче и т.н.) и посоките, означени на хоризонта, да се подредят изображенията в правилната последователност.

Фиг. 6: Приложение 2a
Фиг. 7: Приложение 2b
Фиг. 8: Приложение 2c

Отг.: Правилният ред е 2b, 2c, 2a.