menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Центростремителна сила

Вторият закон на Нютон гласи, че ако върху тяло с определена маса m действа сила с големина F, то тя ще предизвика ускорение a, или:

Ако едно тяло с определена маса m се движи равномерно по дадена кръгова траектория с радиус r, то посоката на движение на тялото се променя, въпреки че скоростта му v не се променя по стойност (променя се „само“ нейната посоката). Това обстоятелство изразява т. нар. центростремително ускорение ad, за което е възможно да се изведе следното:

Центростремителната сила Fd следователно, е равна на: