Newtonov gravitačný zákon

Newtonov gravitačný zákon popisuje gravitačnú príťažlivosť dvoch telies s hmotnosťami M a m, ktorými môžu byť rovnorodé gule (hmota je rovnomerne rozdelená v celom objeme telesa), alebo sú rozmery telies zanedbateľné v porovnaní so vzájomnou vzdialenosťou. Vtedy telesá idealizujeme hmotnými bodmi, charakterizovanými iba ich hmotnosťou. 

Vzťah pre veľkosť gravitačnej sily medzi dvoma telesami je daný formulou:

kde  je gravitačná konštanta, M, m sú hmotnosti telies, r je vzdialenosť hmotných bodov, príp. stredov guľových telies.