Úloha 2: Elementy dráhy

Obrázok nižšie zobrazuje obežnú dráhu planét zo Slnečnej sústavy a Pluta. Predpokladajme, že obežné dráhy planét ležia prakticky v rovine ekliptiky. A čo obežná dráha Pluta – leží v tej istej rovine? Aký je názov elementu dráhy, ktorý odráža polohu obežnej dráhy daného nebeského telesa zo Slnečnej sústavy vzhľadom na ekliptiku? Nakreslite ho na obežnú dráhu Pluta na obrázku.

(zdroj: http://www.rfcafe.com/references/general/solar-system.htm)

Otázky (na ktoré majú žiaci odpovedať až po skončení cvičenia): 

1. Ktorý prvok obežnej dráhy určuje poradie planét vo vzťahu k ich vzdialenosti od Slnka? Ako?

Odpoveď: Veľká polos. Čím je veľká polos väčšia, tým vzdialenejšia je daná planéta od Slnka.


2. Ktorý parameter určuje, ktoré obežné dráhy majú tvar dlhších elíps a ktoré už pripomínajú kružnice? Ako?

Odpoveď: Excentricita. Čím je excentricita väčšia, tým sploštenejšia je obežná dráha.


3. Aký je sklon obežnej dráhy Zeme?

Odpoveď: Nula.