Úloha 3: Viditeľný pohyb hviezdnej oblohy

Cieľ úlohy

Rozoznať názvy súhvezdí.

Metodické pokyny pre učiteľov

Osemsmerovky s názvami súhvezdí sú uvedené v prílohách. Tieto osemsmerovky slúžia iba ako príklad. V závislosti od veku a úrovne detí sa môžu pripraviť rôzne hry vo vzťahu k ich zložitosti a veľkosti. 

Tu sú dve možnosti – v slovenčine a latinčine. Učitelia v rôznych krajinách im môžu pripraviť takého slovné hračky vo svojich jazykoch, pričom sami vyberú ľubovoľné názvy súhvezdí. Môže ísť o zodiakálne súhvezdia, o súhvezdia viditeľné iba z príslušnej krajiny atď. 

Latinské jazykové varianty zahŕňajú iba súhvezdia, ktorých názvy sú takmer totožné s názvami súhvezdí v rodných jazykoch žiakov, ale v prípade pokročilejších žiakov môžu byť použité aj súhvezdia s inými názvami. Názvy 10 súhvezdí sú uvedené v osemsmerovke 1 (variant 10 x 10). Názvy 20 súhvezdí sú uvedené v osemsmerovke 2 (verzia 15 x 15). Vyhľadajte ich a vyfarbite ich (alebo ich zapíšte osobitne).


Obrázok 6: Príloha 2a
Obrázok 7: Príloha 2b
Obrázok 8: Príloha 2c

Riešenie: Správne poradie je 2b, 2c, 2a.