Úloha 1: Práca s pohyblivou hviezdnou mapou alebo s počítačovým programom typu Planetárium

Pomocou programu žiaci sledujú, pozerajúc sa smerom na sever, ktoré súhvezdia nezapadajú pod horizont na dané miesto. Ak sa pracuje s pohyblivou hviezdnou mapou, tak v hornej priehľadnej časti sú ohraničené oblasti, ktoré sú pod a nad horizontom. Pri otáčaní tejto hornej časti (čím sa mení deň a hodina), by mali žiaci zistiť, že časť hviezd a súhvezdí, ktoré sú blízko severného nebeského pólu (okolo Polárnej hviezdy), vždy zostáva nad horizontom (to je línia na pohyblivej časti mapy, ktoré oddeľuje viditeľnú časť oblohy od jej neviditeľnej časti).

Ak žiaci pracujú s počítačovým programom, mali by vybrať možnosť „pozerania sa“ smerom na sever. Vtedy väčšina programov umožňuje zrýchliť prirodzenú rotáciu hviezdnej oblohy. Bolo by dobré, keby program mal vyobrazenú krajinu/prírodu a zobrazoval prirodzenú farbu oblohy počas dňa a noci. Ale aj keby tieto možnosti neboli k dispozícii, mal by program obsahovať aspoň obrys horizontu. Zrýchlením rotácie oblohy môžu žiaci sledovať, ako okolopolárne (cirkumpolárne) súhvezdia klesajú k obzoru, ale niektoré hviezdy nikdy nezmiznú pod obzor.

Bez ohľadu na to, s akou metódou a programom pracujú, musia žiaci spočítať a zaznamenať, ktoré súhvezdia na ich zemepisnej šírke sú „neklesajúce“.