Úloha 2: Ročné obdobia

Nech žiaci získajú informácie a doplnia ich do nasledujúcej tabuľky:

Č. Údaje pre severnú pologuľu Konštelácie,
v ktorom je
Slnko
v danom
dátume
Dátum Názov pozície Štart sezóny Deň/Noc Východ Slnka o Západ Slnka o Výška Slnka
1 20. marec
2 21. jún
3 23. september
4 22. december