menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 1: Kometa

Úkol: Nakresli kometu a popiš její hlavní části.

Úkol: Má kometa pokaždé ohon? Svoji odpověď zdůvodni. 

Řešení: Kometa nemusí mít pokaždé ohon – ten se vytvoří v okamžiku, kdy se kometa přiblíží ke Slunci a z jeho povrchu se vypařují plyny a prach. 

Úkol: Směřuje ohon komety ke Slunci? Svoji odpověď zdůvodni. 

Řešení: Ne. Ohon komety nemůže nikdy směřovat ke Slunci, protože je způsoben slunečním větrem a tlakem slunečního záření. To znamená, že pokud se kometa pohybuje od Slunce, ohon bude směřovat před kometu, nikoli vlát za kometou.

Úkol: Načrtni oběžnou dráhu komety okolo Slunce a zakresli směr jejího ohonu.

Řešení:

Úkol: Načrtni oběžnou dráhu komety okolo Slunce a zakresli směr jejího ohonu.

Řešení:

Úkol: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kometami a planetkami?

Řešení:

Komety Planetky

Nalezeny za oběžnou drahou Pluta

Nalezeny mezi Marsem a Jupiterem
Tvořeny z ledu a prachu – „špinavé“ sněhové koule
Tvořeny horninami
Mají ohon Nemají ohon

Mají zpravidla eliptickou oběžnou dráhu (dlouho-
periodické – perioda oběhu nad 200 let –
mají výstřednost dráhy vyšší než 0,85; krátkoperiodické
mají průměrnou výstřednost dráhy 0,5)

Mají méně výstřednou oběžnou dráhu
(98 % očíslovaných planetek má výstřednost dráhy
menší než 0,3; 80 % menší než 0,2 a 30 %
méně než 0,1)