menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 4: Nejbližší zatmění Měsíce

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění Měsíce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde a ze kterého území bude pozorovatelné. Doporučujeme využít webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Dále určete, kdy nastane nejbližší úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z území Evropy, České republiky a Prahy. 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je, aby se žáci naučili vyhledávat samostatně informace na internetu a aby si vytvořili představu o frekvenci jevu zatmění Měsíce a o území, jaké zatmění Měsíce zasáhne. 

Metodické poznámky pro učitele 

■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webových stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
■ Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá slovní zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.


21. 1. 2019 úplné centrální Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika
16. 7. 2019 částečné Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie
10. 1. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie
5. 6. 2020 polostínové Evropa, Afrika, Asie, Austrálie
5. 7. 2020 polostínové Amerika, jihozápadní Evropa, Afrika
30. 11. 2020 polostínové Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika
26. 5. 2021 úplné východní Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika
19. 11. 2021 částečné Amerika, severní Evropa, východní Asie, Austrálie, Tichý oceán
16. 5. 2022 úplné Amerika, Evropa, Afrika
8. 11. 2022 úplné Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika
5. 5. 2023 polostínové Afrika, Asie, Austrálie
28. 10. 2023 částečné východní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie
25. 3. 2024 polostínové Amerika
18. 9. 2024 částečné Amerika, Evropa, Afrika
14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západní Evropa, západní Afrika

Všechna zatmění Měsíce viditelná z Evropy jsou viditelná také z území České republiky a Prahy. Nejbližší takové úplné zatmění Měsíce nastane 21. ledna 2019.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami 

I žáci s poruchami učení by měli zvládnout bez problémů celý tento úkol, tj. dohledání zatmění pro nejbližší období do roku 2025. 


Nadaní žáci 

Nadaní žáci mohou na stránkách NASA dohledat i další související údaje o jednotlivých zatměních, např. délku trvání úplného zatmění, čas začátku a konce zatmění i další.