menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 2: Model zatmění Slunce v terénu

Vytvořte model zatmění Slunce. Jako Slunce použijte gymnastický míč o průměru přibližně 70 cm. Nejprve spočtěte potřebné velikosti těles a jejich vzdálenosti, potom najděte vhodně velké kuličky pro Zemi a Měsíc a umístěte je do správných vzdáleností. Nezapomeňte na správné pořadí těles.

průměr Slunce
1 400 000 km
průměr Země
13 000 km
průměr Měsíce
3 500 km
vzdálenost Země od Slunce
150 000 000 km
vzdálenost Měsíce od Země
400 000 km

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili obrovskou rozlehlost meziplanetárního prostoru a dokázali si představit vzájemnou vzdálenost těles ve vztahu k jejich rozměrům. Na všech ilustracích a modelech Sluneční soustavy či zatmění Slunce jsou tělesa přehnaně velká a velice blízkou sebe,model v reálném měřítku není víceméně možno nakreslit. Vycházka je vhodnou situací pro nápravunevhodné představy „natěsnané“ Sluneční soustavy. 

Metodické poznámky pro učitele 

■ Přípravu pro uvedenou aktivitu je možno provést s předstihem ve škole při vyučovací hodině nebo doma v průběhu přípravy na fyziku. V části řešení dále uvádíme vypočtené hodnoty pro průměr míče 70 cm, ale je možno použít jiný míč. Pokud rozdíl ve velikosti do cca 10 cm, není nutno poměr a velikosti přepočítávat. Na názornosti situace se nic nezmění. Vlastní realizaci je pak vhodné provést při vycházce na hřišti, v parku nebo na louce.
■ Pozor na jednotky délky. Není nutno převádět reálné délky na metry, ale je nutno si uvědomit, že všechny rozměry v modelu musí být ve stejných jednotkách a všechny délky v reálné situaci také. Ve vzorovém řešení pracujeme v reálné situaci s kilometry (viz zadání) a v modelu s metry. Nic však nebrání převést vše na metry nebo naopak na kilometry a procvičit navíc převody délkových jednotek.
■ Demonstraci je nutno provést na rovné a volné ploše, aby byla všechna tělesa navzájem viditelná (nebyla skryta mezi stromy apod.). Je vhodné, aby malá tělesa (Země, Měsíc) vybraní žáci drželi v ruce. Při položení na zem se ztratí a nebudou vůbec vidět.
■ Vzdálenost Země a Slunce stačí stanovit přibližně krokováním, na tvorbě představy to nic nezmění.
■ Pozor na správné pořadí těles, Měsíc se při zatmění Slunce nachází mezi Sluncem a Zemí.
■ Nestačí provést samotné výpočty, samotná čísla žákům příliš neřeknou. Demonstraci je nutno provést ve skutečnosti. Pouze tak vznikne u žáků správná představa.

Vzorové řešení:

Měřítko modelu je 0,7 metru ku 1 400 000 kilometrům, tj. 0,000 000 5 m/km.

průměr Slunce
1 400 000 km 0,7 m
průměr Země
13 000 km 0,006 5 m = 6,5 mm
průměr Měsíce
3 500 km 0,001 75 m = 1,75 mm
vzdálenost Země od Slunce
150 000 000 km 75 m
vzdálenost Měsíce od Země
400 000 km 0,2 m

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP


Žáci s poruchami 

Pro žáky s poruchami učení může být obtížné vypočítat velikosti a vzdálenosti v modelu při poměru v rozsahu 6 až 7 řádů. Pak je možno postupovat po krocích takto: 14 : 7 = 2, tj. zmenšit velikost 2×, a poté ještě miliónkrát. Pro některé žáky může také být problematická představa, že počítáme naráz s metry a kilometry, pak může být vhodné vše převést na metry, i když se tím poměr zvýší o další 3 řády. 


Nadaní žáci 

Nadaní žáci mohou model propočítat v jiných poměrech. Reálné situace mohou sestavit, jindy je nutno se spokojit s myšlenkovým modelem. Některé možné varianty:
■ Navrhni popsanou situaci tak, aby se vešla na stolní desku.
■ Urči, jaké budou velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Země velká jako fotbalový míč.
■ Vypočítej, jaké by byly velikosti a vzdálenosti těles, bude-li Slunce jako pomeranč. 


Další možností je rozšířit úlohu na výpočet velikostí a vzdáleností ostatních planet ve Sluneční soustavě..