menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 4: „MERKUAN“

Dráha Merkuru není přesně kruhová, ale eliptická s excentricitou e = 0,205. Kolikrát je úhlová velikost Slunce větší v periheliu než v afeliu pro pozorovatele na Merkuru?

Řešení

Vyjdeme z definice úhlové velikosti (pro malé úhly):

, kde , je rozměr (průměr) tělesa a d je vzdálenost objektu od pozorovatele. Pro poměr úhlových velikostí v periheliu a afeliu:.

V periheliu se bude pozorovateli jevit Slunce o 52% větší v afeliu.