menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 5: Nejbližší zatmění Slunce

Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění Slunce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde a ze kterého území bude pozorovatelné.Pokuste se na mapě nalézt, kterými státy bude procházet pás totality.Doporučujeme využít webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc. nasa.gov/eclipse.html. 

S využitím těchto nebo i dalších webových stránek se pokuste dohledat, kdy bude viditelné úplné zatmění Slunce z území České republiky a kudy přibližně povede pás totality. Totéž můžete provést i pro nejbližší úplné zatmění pozorovatelné z území Prahy. 

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je, aby se žáci naučili vyhledávat samostatně informace na internetu a aby si vytvořili představu o frekvenci jevu zatmění Slunce a o území, jaké konkrétní úplné/ prstencové zatmění Slunce zasáhne (velikost pásu totality/annularity).

Metodické poznámky pro učitele 

■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webových stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Údaje pro světová zatmění pro nejbližší roky je přímo v tabulce, ze které vedou odkazy na mapy. Pro hledání zatmění na území ČR je vhodné použít sekci „FiveMillenniumCatologof Solar Eclipses“ a v ní hledat podle zeměpisných souřadnic. Informaci o datu nejbližšího zatmění v ČR lze však nalézt i na mnoha jiných webových stránkách a zde dohledat jen průběh pásu totality. Pro hledání zatmění v Praze je účelné použít skript „Javascript Solar Eclipse Explorer“ https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html. Tuto informaci se nám na jiném webu nalézt nepodařilo.
 ■ Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá slovní zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.

Vzorové řešení:

6. 1. 2019 částečné severovýchodní Asie, severní Tichý oceán
2. 7. 2019 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina
26. 12. 2019 prstencové Saúdská Arábie, Indie, Sumatra, Borneo
21. 6. 2020 prstencové

střední Afrika (Demokratická republika Kongo,
Jižní Súdán, Etiopie, Eritrea), jižní a východní Asie
(Jemen, Saúdská Arábie, Omán, Pákistán, Indie, Čína,Tchaj-wan),
Tichý oceán

14. 12. 2020 úplné jižní Tichý oceán, Chile, Argentina, jižní Atlantský oceán
10. 6. 2021 prstencové severní Kanada, Grónsko, východ Ruska
4. 12. 2021 úplné Antarktida
30. 4. 2022 částečné jihovýchodní Tichý oceán, jih Jižní Ameriky
25. 10. 2022 částečné Evropa, severovýchodní Afrika, Střední Východ, západní Asie
20. 4. 2023 hybridní Indonésie, Austrálie, Papua Nová Guinea
14. 10. 2023 prstencové

západ USA, Střední Amerika (Mexiko, Guatemala,
Honduras, Nikaragua, Kostarika,Panama), Kolumbie,
Brazílie

8. 4. 2024 úplné Mexiko, střed USA, východní Kanada
2. 10. 2024 prstencové jižní Chile, jižní Argentina
29. 3. 2025 částečné severozápadní Afrika, Evropa, severní Rusko
21. 9. 2025 částečné jižní Tichý oceán, Nový Zéland, Antarktida

Příští úplné zatmění Slunce viditelné z území České republiky nastane 7. října 2135. Pás totality zasáhne severní a severovýchodní část republiky a povede severně od měst Ústí nad Labem, Pardubice a Olomouc, viz obrázek.

Příští úplné zatmění Slunce viditelné z území Prahy nastane až 20. dubna 2433. Pás totality zasáhne západní, střední a severní část republiky a povede severně od Strakonic, Kolína a Broumova, viz obrázek.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami 

Žáci s poruchami učení by měli zvládnout bez problémů první část úkolu, tj. dohledání zatmění pro nejbližší období do roku 2025. Další úkoly – dohledat zatmění na území ČR a Prahy pro ně mohou být již obtížné. 


Nadaní žáci 

Nadaní žáci mohou na stránkách NASA dohledat i další související údaje o jednotlivých zatměních, např. délku trvání úplného/prstencového zatmění, čas začátku a konce zatmění i další. Také mohou informace o pásu totality udávat nejen jako výčet států, přes které vede, ale pomocí zeměpisných souřadnic a informace o šířce pásu totality. Další možností je dohledat nejbližší úplné zatmění v Evropě a zjistit o něm všechny dostupné podrobnosti (Španělsko, 12. srpna 2026 v podvečer, maximální doba trvání 1 min 50 s, šířka pásu totality až 280 km).