menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 1: Výroba modelů těles sluneční soustavy

Pomůcky:

■ 10 míčků na stolní tenis (na modely Slunce, 8 planet, Měsíce), plastová fólie (středně tuhá), fixy, vrtačka s vrtákem do dřeva o průměru 2,5 – 3 mm, cca 10 špejlí (nejlépe s hrotem), tavná pistole, nůž, hmota na aranžování květin, úhloměr, ohebný tvarovatelný drátek dlouhý cca 20 cm, tabulky charakteristik planet (na internetu, nebo v papírové podobě)

Postup:

1. Nejprve vyrobíme model Slunce. Do míčku na stolní tenis vyvrtáme na opačných stranách dva otvory tak, aby jimi šla právě protáhnout špejle. Ještě před provléknutím špejle míček obarvíme žlutou či oranžovou barvou; k inspiraci můžeme využít obrázek z internetu nebo z encyklopedie. Můžeme rovněž využít barevný míček. Poté provlečeme špejli oběma otvory, aby část špejle bez hrotu nad „povrchem Slunce“ zůstala asi 2 cm dlouhá. Pomocí tavné pistole zafixujeme špejli v míčku. Poté uřízneme z hmoty na aranžování květin hranol o podstavě asi 5 x 5 cm a do tohoto podstavce zapíchneme špejli hrotem.

2. Dále vytvoříme model Země. Postup je obdobný jako v případě modelu Slunce. Opět nejprve vyvrtáme do míčku na stolní tenis na opačných stranách dva otvory tak, aby jimi šla právě protáhnout špejle. Před provléknutím špejle míček obarvíme podle obrázku z internetu nebo z encyklopedie, přitom dbáme na to, aby obarvení míčku jako Země odpovídalo tomu, že severní a jižní pól Země jsou v místech vyvrtaných otvorů. Poté provlečeme špejli oběma otvory, aby část špejle bez hrotu nad „povrchem Země“ zůstala asi 2 cm dlouhá. Pomocí tavné pistole zafixujeme špejli v míčku. Poté uřízneme z hmoty na aranžování květin hranol o podstavě asi 5 x 5 cm a do tohoto podstavce zapíchneme špejli hrotem tak, aby sklon špejle (znázorňující zemskou osu) vůči svislému směru byl 23,5 stupně.

3. Vytvoříme dále modely Měsíce, Merkuru, Venuše a Marsu. Postupujeme přitom stejně jako v případě modelu Země.

4. Vyrobíme si dále model Saturnu. Začneme přípravou modelu Saturnových prstenců. Z větší, pevné plastové destičky vystřihneme kruh o průměru 4,7 cm a v něm vystřihneme centrální kruhový otvor o poloměru 2 cm. Podle obrázků na internetu či v encyklopedii na vystřižený kruh nakreslíme podobu prstenců. Přitom nezapomeneme na to, že prstence začínají až v určité vzdálenosti od povrchu Saturnu (v daném modelu je to asi 0,25 cm od vnitřního okraje na destičce). Poté, co si připravíme model prstenců, vytvoříme podobným způsobem jako v minulých dílech model samotné planety Saturn s rovníkovými pásy. Než model Saturnu pomocí špejle umístíme na podstavec z aranžovací hmoty, navlečeme na model Saturnu prstence tak, aby se nacházely v rovníkové oblasti. Jejich polohu zafixujeme pomocí tavné pistole. Pak umístíme obvyklým způsobem model Saturnu na hmotu k aranžování květin.

5. Stejně jako model Saturnu vyrobíme dále modely dalších obřích planet, tedy Jupiteru a Neptunu (Model Uranu bude složitější, proto bude popsán ve zvláštním bodě). V případě těchto planet budou prstence méně výrazné, jejich charakteristiky vyhledáme na internetu či v tabulkách.

6. Jako poslední vytvoříme model Uranu. Postup výroby je obdobný jako v případě jiných obřích planet, rozdílný je způsob upevnění planety na podložku z hmoty pro aranžování květin. Protože sklon rotační osy Uranu vůči kolmici k rovině ekliptiky je 98 stupňů, leží osa rotace prakticky v rovině ekliptiky. Pro uložení modelu Uranu na podstavec proto potřebujeme připravit z ohebného drátu „lůžko“. Lůžko se skládá ze dvou tyček, na kterých je ve vhodné výšce utvořeno očko, do něhož se vkládá špejle. Aby lépe drát držel v podstavci, je vhodné drát namotat na špejli, která bude v podstavci zapíchnuta.

7. Pro přehlednost je vhodné na podstavce modelů těles sluneční soustavy upevnit lístky s názvy těchto těles.