menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 10: Nohama pevně na Zemi

Horolezec vylezl na nejvyšší horu světa Mount Everest o výšce 8848 m n. m. Kdybychom brali Zemi jako dokonalou kouli, s výjimkou místa, kde se tyčí Mount Everest, jak daleko po zemském povrchu by horolezec dohlédl? Poloměr Země je R⊕ = 6 378 km.

Řešení

Podle obrázku platí: , tedy , přibližně tedy . Z obrázku je též zřejmé: , proto .

Obr. 5: Pozorovatel na hoře Mount Everest o výšce h dohlédne do vzdálenosti s