menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 6: Jak velký je Měsíc?

a) Střední vzdálenost Země-Slunce je d = 1 au = 1,496 ⋅ 108 km, poloměr Slunce je R = 6,955 ⋅ 105 km. Určete úhlovou velikost Slunce pro pozorovatele na Zemi. 

b) Ze znalosti hmotnosti Země M = 5,97 ⋅ 1024 kg a doby oběhu Měsíce kolem Země T = 27,3 dní z třetího Keplerova zákona vzdálenost Měsíce od Země. Hmotnost Měsíce pro odhad vzdálenosti neuvažujte. 

c) Protože víte, dochází k částečným i úplným zatměním Slunce, odhadněte skutečné rozměry Měsíce. Ilustrace jevu je na obr. 2.

(Zdroj: https://apod.nasa.gov/
apod/ap160831.html, cit. 5.8.2018)

(Zdroj: https://www.nasa.gov/multimedia/
 imagegallery/image_feature_1249.html, cit. 5.8.2018)

d) Jaká by byla úhlová velikost Země pro astronauta na Měsíci, když by se Měsíc pohyboval po přesně kruhové dráze? Jak velkou část povrchu Země astronaut vidí (viz obr. 3 a 4)? Výsledek vyjádřete v procentech. Poloměr Země je R = 6 378 km.

Nápověda: Část povrchu Země, kterou pozorovatel vidí, odpovídá povrchu kulového vrchlíku. Plocha kulového vrchlíku (bez podstavy) je , kde R je polomeř sféry a v je výška kulové úseče, viz obrázek obr. 4.

Obr. 4: Ilustrace astronautova pohledu na Zem

Řešení

a) Vyjdeme z přibližného vztahu pro úhlovou velikost:.

Mohli bychom též vyjít z přesného vztahu

 resp. 

Mohli by sme vyjsť aj z presného vzťahu tg tg . Výsledky jsou samozřejmé stejné, viz. Úloha I.

b) Vyjdeme z 3. Keplerova zákona .

c) Protože dochází k částečným a úplným zatmění Slunce, je úhlová velikost Měsíce srovnatelná s úhlovou velikostí Slunce, tedy .Poloměr Měsíce určíme ze vztahu: R =  . Skutečný poloměr Měsíce je 1 737 km, tedy náš výsledek souhlasí dobře se skutečností.

d) Vyjdeme z přibližného vztahu pro úhlovou velikost: .Z obr. 2 zjevně platí:

.

Buď můžeme výšku kulového vrhlíku spočítat přímo ze zadaných hodnot, nebo z vypočítané hodnoty úhlové velikosti Země. Dosadíme do pomocného vzorce pro plochu kulového vrchlíku . Vzorec pro plochu koule je , proto

pro poměr plochy kulového vrchlíku k celé kouli je: . Astronaut vidí téměř celou jednu stranu Země.

Z poslední rovnice je jasné, že čím bude astronaut dále od Země (vzdálenost přitom

udává hlavní poloosa, protože odpovídá poloměru kruhové orbity), tím bude člen  blíže nulo a astronaut uvidí větší část Země, maximálně však 50%. Bude-li

naopak astronaut těsně nad povrchem Země, bude člen   blízko 1 a poměr  bude téměř nulový.