menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 3: Jaké jsou vzdálenosti planet od Slunce?

Pomůcky:

■ mmodely Slunce a planet (viz bod a), kalkulačka, tabulky, křída

Postup:

1. Úkoly z části b), zejména úkoly 4, 5 a 6, lze použít i v této části.

2. Odhadni vzájemné vzdálenosti Země, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Na stůl umísti modely Slunce a Země tak, aby se jejich podstavce dotýkaly. Pokus se rozmístit modely Marsu, Jupiteru, Saturnu tak, aby byly ve stejném poměru vzdáleností jako model Země od Slunce. Poté se přesvědč pomocí tabulek, zda tvé odhady poloh planet byly správné. Uprav vzdálenosti planet.

3. Postav model Slunce na jeden kraj stolu a model Marsu na druhou stranu stolu. Mezi Slunce a Mars umísti Merkur, Venuši, Zemi tak, aby byly ve stejném poměru vzdáleností jako model Marsu od Slunce. Poté se přesvědč pomocí tabulek, zda tvé odhady poloh planet byly správné. Uprav vzdálenosti planet.