menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 5: Země z Marsu

Vypočítejte úhlovou vzdálenost Země od Slunce z pohledu pozorovatele na Marsu. Víte, že siderická oběžná doba Marsu je 687 pozemských dní.

Řešení

T ≐ 687dní ≐ 1,88 let. Vyjdeme z 3. Keplerova zákona a' =  ≐ 1,52 au. Z podobné geometrie jako na obr. 1 (jen provádíme výpočet pro Mars namísto Zemi) dostáváme: .