menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 6: Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce

Modeluj pohyb Uranu kolem Slunce a popiš, jak se střídají roční období pro různé hypotetické polohy pozorovatele na „povrchu“ Uranu.

Pomůcky:

■ modely Slunce a Uranu (viz bod a), špendlík s barevnou kulatou hlavičkou, silný zdroj světla

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Uranu.

■ Najdi v tabulkách, jak dlouho trvá oběh Uranu kolem Slunce.

■ Předveď oběh Uranu kolem Slunce. Nezapomeň přitom na zachování směru osy Uranu v prostoru.

■ Zjisti, jak se mění „roční období“ na severním, resp. jižním pólu Uranu. Můžeš si pomoci zdrojem světla.

■ Urči periodu naklápění Saturnových prstenců.

■ Vyznač na povrchu Uranu zapíchnutím špendlíku fiktivního pozorovatele na 45. stupni uranografické šířky. Posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem Slunce a v každé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď závěry o tom, jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se střídají „roční období“ pro takového pozorovatele.

■ Špendlík znázorňující polohu fiktivního pozorovatele přesuň na rovník modelu Uranu. Znovu posunuj Uranem pomalu po oběžné trajektorii kolem Slunce a v každé poloze uskutečni rotaci Uranu kolem osy. Z experimentu vyvoď závěry o tom, jak vypadá den a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zjisti, jak se střídají „roční období“ pro pozorovatele na rovníku.

(zdroj: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/32/image/c/)