menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 5: Proč při pozorování ze Země vidíme naklápění Saturnových prstenců?

Pomůcky:

■ modely Slunce a Saturnu (viz bod a)

Postup:

1. Umísti model Slunce doprostřed stolu. Do vzdálenosti asi 20 cm umísti model Saturnu.

■ Urči přibližnou polohu Země v tomto modelu.

■ Předveď oběh Saturnu kolem Slunce. Nezapomeň přitom na zachování směru osy Saturnu v prostoru podobně, jako je tomu u Země.

■ Z tabulek urči, jak dlouho trvá ve skutečnosti oběh Saturnu kolem Slunce.

■ Vysvětli, proč ze Země pozorujeme naklápění Saturnových prstenců (viz obr.).

■ Urči periodu naklápění Saturnových prstenců.

2. Úvahou a experimentem obdobným části b), úkolu 3 dospěj k závěru, zda se na Saturnu střídají roční období. V případě, že ano, zkus odhadnout, v jakých kronocentrických šířkách střídání ročních období nastává (kronocentrická šířka je obdoba zeměpisní šířky

na povrchu Saturnu).

■ Na základě experimentu s pohybem Saturnu kolem Slunce a rotací Saturnu kolem osy zjisti, zda existují na Saturnu polární dny a noci podobně jako na Zemi.

■ Experimentem zjisti, jak je široký pás kolem Saturnova rovníku, v němž světlo od Slunce před dopadem na povrch prochází rovinou prstenců.

(zdroj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174680)