menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Trpasličí planety

Definice

Pojem trpasličí planeta je relativně nový, vznikl v Praze 24. srpna 2006 na XXVI. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Během tohoto astronomického kongresu byl nově definován pojem planeta, čímž se počet známých planet sluneční soustavy snížil na 8. Diskuze kolem této změny se někdy označují jako „boj o Pluto“. Do té doby nebyl pojem „planety“ nikterak definován a planety sluneční soustavy byly známy pouhým výčtem objektů.

Historie

Do roku 1781 bylo známo 6 planet sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn). Tyto planety nemají svého objevitele. V roce 1781 německý astronom William Herschel objevil planetu Uran, tím se počet známých planet zvýšil na 7. Mezi lety 1801 až 1845 byl počet planet různý, někteří mezi ně řadili i nově nalezené objekty mezi Marsem a Jupiterem, tzn. planetky Vesta, Juno, Ceres a Pallas. V roce 1846 objevil německý astronom Johann Gottfried Galle planetu Neptun. Od roku 1854 až do roku 1930 byly planetami Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V roce 1930 objevil americký astronom Clyde Tombaugh další objekt, Pluto, který tehdy zařadili mezi planety sluneční soustavy, čímž počet známých planet stoupl na 9. Změna nastala 24. srpna 2006, kdy se Pluto přeřadilo do nově vzniklé kategorie „trpasličí planety.

Obr. 9: Trpasličí planeta Pluto pořízená sondou New Horizons v roce 2014 ze vzdálenosti 35 500 km
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pluto_in_True_Color_-_High-Res.jpg)

Trpasličí planeta je objektem sluneční soustavy. Ten se podobá planetě a musí splňovat následující kritéria:

1. obíhá okolo Slunce;

2. má dostatečnou hmotnost, aby ho jeho gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (nachází se v hydrostatické rovnováze);

3. během svého vývoje nepročistil své okolí, aby se stal v dané zóně dominantní;

4. není satelitem.

Trpasličí planety nejsou podmnožinou planet, jde o samostatnou kategorii. Naopak se ukazuje, že trpasličí planety jsou velmi často zároveň uváděny v katalogu planetek

Mezinárodní astronomická unie v současnou chvíli (březen 2019) uznává pět trpasličích planet:

Kat.
číslo
Název Místo Průměr
D (km)
Hlavní 
poloosa 
a (au)
Sklon
trajektorie
i (°)
Výstřednost 
trajektorie
e (-)
Hmotnost 
m (kg)
Rok
objevu
1 Ceres 1) 949 2,77 11 0,0758 9 · 1 020 1801
134340 Pluto 2) 2 377 39,5 17 0,2488 1 · 1 022 1930
136108 Haumea 3) 1 632 43,2 28 0,191 4 · 1 021 2004
136472 Makemake 4) 1 430 45,7 29 0,156 4 · 1 021 2005
136199 Eris 5) 2 326 67,8 44 0,411 2 · 1 022 2005

(Vysvětlivky pro Místo: 1) Hlavní pás planetek, 2) Kuiperův pás (plutino), 3) Kuiperův pás (dráhová rezonance 12:7 s Neptunem), 4) Kuiperův pás (Kubewana), 5) Rozptýlený disk)

 

Je pravděpodobné, že kategorie trpasličích planet se v budoucnu rozroste o další objekty.

Obr. 10: Trpasličí planety
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet)