menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 4: Jaké jsou velikosti planet?

Pomůcky:

■ modely Slunce a planet (viz bod a), kalkulačka, tabulky, křída

Postup:

1. Úkol 6 z části b) lze použít i v této části.

2. Vezmi model Jupiteru jako základ.

■ Vypočti, jak velké by byly modely ostatních planeta Slunce.

■ Zkus připodobnit, jaká kulová tělesa by měla takto vypočtenou velikost a mohla by být velikostně správnými modely místo míčků na stolní tenis?

■ Vypočti dále, jaké by byly vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce v tomto modelu.

(zdroj: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=10164)