menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Trpasličie planéty

Definícia

Pojem trpasličia planéta je relatívne nový, vznikol v  Prahe 24. augusta 2006 na XXVI. valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie. Počas tohto astronomického kongresu bol novo definovaný pojem planéta, čím sa počet známych planét slnečnej sústavy znížil na 8. Diskusie okolo tejto zmeny sa niekedy označujú ako „boj o Pluto“. Do tej doby nebol pojem „planéty“ nijako definovaný a planéty slnečnej sústavy boli známe jednoduchým vymenovaním objektov.

História

Do roku 1781 bolo známych 6 planét slnečnej sústavy (Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn). Tieto planéty nemajú svojho objaviteľa. V roku 1781 nemecký astronóm William Herschel objavil planétu Urán, tým sa počet známych planét zvýšil na 7. Medzi rokmi 1801 až 1845 bol počet planét rôzny, niektorí medzi ne radili aj novo nájdené objekty medzi Marsom a Jupiterom, tzn. planétky Vesta, Juno, Ceres a Pallas. V roku 1846 objavil nemecký astronóm Johann Gottfried Galle planétu Neptún. Od roku 1854 až do roku 1930 boli planétami Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. V roku 1930 objavil americký astronóm Clyde Tombaugh ďalší objekt, Pluto, ktorý vtedy zaradili medzi planéty slnečnej sústavy, čím počet známych planét stúpol na 9. Zmena nastala 24. augusta 2006, kedy sa Pluto preradilo do novo vzniknutej kategórie „trpasličie planéty“.

Obrázok 9: Trpasličia planéta Pluto vyhotovená sondou New Horizons v roku 2014 zo vzdialenosti 35 500 km (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pluto_in_True_Color_-_High-Res.jpg)

Trpasličia planéta je objektom slnečnej sústavy. Ten sa podobá planéte a musí spĺňať nasledujúce kritériá:

1. obieha okolo Slnka;
2. má dostatočnú hmotnosť, aby ho jeho gravitačné sily sformovali do približne guľového tvaru (nachádza sa v hydrostatickej rovnováhe);
3. počas svojho vývoja neprečistil svoje okolie, aby sa stal v danej zóne dominantný;
4. nie je satelitom.

Trpasličie planéty nie sú podmnožinou planét, ide o samostatnú kategóriu. Naopak sa ukazuje, že trpasličie planéty sú veľmi často zároveň uvádzané v katalógu planétok.

Medzinárodná astronomická únia v súčasnosti (marec 2019) uznáva päť trpasličích planét:

Kat.
číslo
Názov Miesto Priemer
D (km)
Hlavná
polos
a (au)
Sklon
trajektórie
i (°)
Výstrednosť
trajektórie
e (-)
Hmotnosť
m (kg)
Rok
objavu
1 Ceres 1) 949 2,77 11 0,0758 9 · 1 020 1801
134340 Pluto 2) 2 377 39,5 17 0,2488 1 · 1 022 1930
136108 Haumea 3) 1 632 43,2 28 0,191 4 · 1 021 2004
136472 Makemake 4) 1 430 45,7 29 0,156 4 · 1 021 2005
136199 Eris 5) 2 326 67,8 44 0,411 2 · 1 022 2005

 

Je pravdepodobné, že kategória trpasličích planét sa v budúcnosti rozrastie o ďalšie objekty.

Obrázok 10: Trpaslíčie planéty
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planet)