menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 3: Aké sú vzdialenosti planét od Slnka?

Pomôcky:

■ modely Slnka a planét (pozri bod a), kalkulačka, tabuľky, krieda

Postup:

1. Úlohy z časti b), najmä úlohy 4, 5 a 6, možno použiť aj v tejto časti.

2. Odhadni vzájomné vzdialenosti Zeme, Marsu, Jupitera a  Saturna. Na stôl umiestni modely Slnka a Zeme tak, aby sa ich podstavce dotýkali. Pokús sa rozmiestniť modely Marsu, Jupitera, Saturna tak, aby boli v rovnakom pomere vzdialeností ako model Zeme od Slnka. Potom sa presvedč pomocou tabuliek, či tvoje odhady polôh planét boli správne. Uprav vzdialenosti planét.

3. Postav model Slnka na jeden kraj stola a model Marsu na druhú stranu stola. Medzi Slnko a Mars umiestni Merkúr, Venušu, Zem tak, aby boli v rovnakom pomere vzdialeností ako model Marsu od Slnka. Potom sa presvedč pomocou tabuliek, či tvoje odhady polôh planét boli správne. Uprav vzdialenosti planét.