menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 5: zem z marsu

Vypočítajte uhlovú vzdialenosť Zeme od Slnka z pohľadu pozorovateľa na Marse. Viete, že siderická obežná doba Marsu je 687 pozemských dní.

Riešenie

T ≐ 687dní ≐ 1,88 rokov. Vyjdeme z 3. Keplerovho zákona T ≐ 687dní ≐ 1,88 roků. Vyjdeme z 3. Keplerova zákona a' =  ≐ 1,52 au. Z podobnej geometrie ako na Obr. 1 (len vykonávame výpočet pre Mars namiesto Zeme) dostávame: T♂ ≐ 687dní ≐ 1,88 roků.

(len vykonávame výpočet pre Mars namiesto Zeme) dostávame: .