menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 4: Najbližšie zatmenia Mesiaca

Na základe informácií nájdených na internete zostavte zoznam nadchádzajúcich zatmení Mesiaca do roku 2025. Pri každom zatmení uveďte, kedy nastane, o aký typ zatmenia pôjde a z ktorého územia bude pozorovateľné. Odporúčame využiť webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Ďalej určte, kedy nastane najbližšie úplné zatmenie Mesiaca pozorovateľné z územia Európy, Slovenskej republiky a Bratislavy.

Cieľ úlohy

Cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci naučili vyhľadávať samostatne informácie na internete a aby si vytvorili predstavu o frekvencii javu zatmenia Mesiaca a o území, ktoré zatmenie Mesiaca zasiahne.

Metodické poznámky pre učiteľa

■ Všetky potrebné informácie na splnenie úlohy je možné zistiť na uvedených webových stránkach NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
■ Uvedený web je samozrejme v  anglickom jazyku. Domnievame sa však, že použitá slovná zásoba je tak obmedzená, že by to nemal byť problém.

21. 1. 2019 úplné centrálny Tichý oceán, Amerika, Európa, Afrika
16. 7. 2019 čiastočné Južná Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália
10. 1. 2020 polotieňové Európa, Afrika, Ázia, Austrália
5. 6. 2020 polotieňové Európa, Afrika, Ázia, Austrália
5. 7. 2020 polotieňové Amerika, juhozápadná Európa, Afrika
30. 11. 2020 polotieňové Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
26. 5. 2021 úplné východná Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
19. 11. 2021 čiastočné Amerika, severná Európa, východná Ázia, Austrália, Tichý oceán
16. 5. 2022 úplné Amerika, Európa, Afrika
8. 11. 2022 úplné Ázia, Austrália, Tichý oceán, Amerika
5. 5. 2023 polotieňové Afrika, Ázia, Austrália
28. 10. 2023 čiastočné východná Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália
25. 3. 2024 polotieňové Amerika
18. 9. 2024 čiastočné Amerika, Európa, Afrika
14. 3. 2025 úplné Tichý oceán, Amerika, západná Európa, západná Afrika
7. 9. 2025 úplné Európa, Afrika, Ázia, Austrália

Všetky zatmenia Mesiaca viditeľné z Európy sú viditeľné aj z územia Slovenskej republiky a Bratislavy.

Pokyny na prispôsobenie pre žiakov so ŠVVP

Žiaci s poruchami

Aj žiaci s poruchami učenia by mali zvládnuť bez problémov celú túto úlohu, t. j. dohľadanie zatmenia pre najbližšie obdobie do roku 2025.

Nadaní žiaci

Nadaní žiaci môžu na stránkach NASA dohľadať aj ďalšie súvisiace údaje o jednotlivých zatmeniach, napr. dĺžku trvania úplného zatmenia, čas začiatku a konca zatmenia a ďalšie.