menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 5: Prečo pri pozorovaní zo Zeme vidíme nakláňanie prstencov Saturna?

Pomôcky:

■ modely Slnka a Saturna (pozri bod a)

Postup:

1. Umiestni model Slnka doprostred stola. Do vzdialenosti asi 20 cm umiestni model Saturna.

■ Urči približnú polohu Zeme v tomto modeli.
■ Predveď obeh Saturna okolo Slnka. Nezabudni pritom na zachovanie smeru osi Saturna v priestore podobne, ako to je v prípade Zeme.
■ Z tabuliek urči, ako dlho trvá v skutočnosti obeh Saturna okolo Slnka.
■ Vysvetli, prečo zo Zeme pozorujeme nakláňanie prstencov Saturna (pozri obr.).
■ Urči periódu nakláňania prstencov Saturna.

2. Úvahou a experimentom podobným časti b), úlohy 3 dospej k záveru, či sa na Saturne striedajú ročné obdobia. V prípade, že áno, skús odhadnúť, v akých kronocentrických šírkach striedanie ročných období nastáva (kronocentrická šírka je obdoba zemepisnej šírky na povrchu Saturnu).

■ Na základe experimentu s pohybom Saturna okolo Slnka a rotáciou Saturna okolo osi zisti, či na Saturne existujú polárne dni a noci podobne ako na Zemi.
■ Experimentom zisti, ako široký je pás okolo rovníka Saturnu, v ktorom svetlo zo Slnka pred dopadom na povrch prechádza rovinou prstencov.

(zdroj: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174680)