menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 1: Trpasličia planéta

Úloha: Ako sa odlišuje trpasličia planéta od planéty?

Riešenie: Trpasličia planéta je objekt slnečnej sústavy, ktorý je podobný planéte a musí spĺňať nasledujúce kritériá:

■ obieha okolo Slnka,
■ má dostatočnú hmotnosť, aby ho jeho gravitačné sily sformovali do približne guľového tvaru (nachádza sa v hydrostatickej rovnováhe),
■ počas svojho vývoja neprečistil svoje okolie, aby sa stal v danej zóne dominantný,
■ nie je satelitom. Okrem tretej zarážky je definícia zhodná s definíciou planéty.

Úloha: Vymenuj tri trpasličie planéty a zisti, v ktorej časti slnečnej sústavy sa nachádzajú.

Riešenie: Ceres (hlavný pás planétok, medzi Marsom a Jupiterom), Pluto (za trajektóriou Neptúna), Haumea (za trajektóriou Neptúna), Makemake (za trajektóriou Neptúna), Eris (za trajektóriou Neptúna)