menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 9: Ako z inej planéty...

Aká by bola synodická obežná doba Saturna pre pozorovateľa na Jupiteri? Nevyhnutné informácie vyčítajte z Tab. 1, úloha VIII.

Riešenie

Vzájomná uhlová rýchlosť je daná ako rozdiel uhlových Saturna a Jupitera , preto , preto