menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 10: Nohami pevne na Zemi...

Horolezec vyliezol na najvyššiu horu sveta Mount Everest s výškou 8 848 m n. m. Keby sme brali Zem ako dokonalú guľu, s výnimkou miesta, kde sa týči Mount Everest, ako ďaleko po zemskom povrchu by horolezec dovidel? Polomer Zeme je R = 6 378 km.

Riešenie

Podľa obrázka platí: , teda , teda , približne teda , teda , približne teda . Z obrázka je tiež zrejmé: , teda , približne teda .

Z obrázka je tiež zrejmé: , preto , preto , teda , približne teda . Z obrázka je tiež zrejmé: , preto .

Obrázok 5: Pozorovateľ na hore Mount Everest s výškou h dovidí do vzdialenosti h dovidí do vzdialenosti s