menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 5: Najbližšie zatmenia Slnka

Na základe informácií nájdených na internete zostavte zoznam nadchádzajúcich zatmení Slnka do roku 2025. Pri každom zatmení uveďte, kedy nastane, o aký typ zatmenia pôjde a z ktorého územia bude pozorovateľné. Pokúste sa na mape nájsť, ktorými štátmi bude prechádzať pás totality. Odporúčame využiť webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc. nasa.gov/eclipse.html.

S využitím týchto alebo aj ďalších webových stránok sa pokúste dohľadať, kedy bude viditeľné úplné zatmenie Slnka z územia Slovenskej republiky a kadiaľ približne povedie pás totality. To isté môžete vykonať aj pre najbližšie úplné zatmenie pozorovateľné z územia Bratislavy.

Cieľ aktivity

Cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci naučili vyhľadávať samostatne informácie na internete a aby si vytvorili predstavu o frekvencii javu zatmenia Slnka a o území, ktoré konkrétne úplné/prstencové zatmenie Slnka zasiahne (veľkosť pásu totality/annularity).

Metodické poznámky pre učiteľa

■ Všetky potrebné informácie na splnenie úlohy je možné zistiť na uvedených webových stránkach NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Údaje pre svetové zatmenia na najbližšie roky sú priamo v  tabuľke, z  ktorej vedú odkazy na mapy. Na hľadanie zatmení na území SR je vhodné použiť sekciu „Five Millennium Catalog of Solar Eclipses“ a v nej hľadať podľa zemepisných súradníc. Informáciu o dátume najbližšieho zatmenia v SR možno však nájsť aj na mnohých iných webových stránkach a tu dohľadať len priebeh pásu totality. Na hľadanie zatmení v Bratislave je účelné použiť skript „Javascript Solar Eclipse Explorer“ https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html. Túto informáciu sa nám na inom webe nájsť nepodarilo.
■ Uvedený web je samozrejme v  anglickom jazyku. Domnievame sa však, že použitá slovná zásoba je tak obmedzená, že by to nemal byť problém.

Vzorové riešenie:

6. 1. 2019 čiastočné severovýchodná Ázia, severný Tichý oceán
2. 7. 2019 úplné južný Tichý oceán, Chile, Argentína
26. 12. 2019 prstencové Saudská Arábia, India, Sumatra, Borneo
21. 6. 2020 prstencové stredná Afrika, juhovýchodná Ázia, Tichý oceán
14. 12. 2020 úplné južný Tichý oceán, Chile, Argentína, južný Atlantický oceán
10. 6. 2021 prstencové severná Kanada, Grónsko, Rusko
4. 12. 2021 úplné Antarktída
30. 4. 2022 čiastočné juhovýchodný Tichý oceán, juh Južnej Ameriky
25. 10. 2022 čiastočné Európa, severovýchodná Afrika, Stredný Východ, západná Ázia
20. 4. 2023 hybridné Indonézia, Austrália, Papua Nová Guinea
14. 10. 2023 prstencové západ USA, Stredná Amerika, Kolumbia, Brazília
8. 4. 2024 úplné Mexiko, stred USA, východná Kanada
2. 10. 2024 prstencové južné Chile, južná Argentína
29. 3. 2025 čiastočné severozápadná Afrika, Európa, severné Rusko
21. 9. 2025 čiastočné južný Tichý oceán, Nový Zéland, Antarktída

Budúce úplné zatmenie Slnka viditeľné z územia Českej republiky nastane 7. októbra 2135. Pás totality zasiahne severnú a severovýchodnú časť republiky a povedie severne od miest Ústí nad Labem, Pardubice a Olomouc, pozri obrázok.

Budúce úplné zatmenie Slnka viditeľné z územia Prahy nastane až 20. apríla 2433. Pás totality zasiahne západnú, strednú a severnú časť republiky a povedie severne od Strakoníc, Kolína a Broumova, pozri obrázok.

Pokyny na prispôsobenie pre žiakov so ŠVVP

Žiaci s poruchami

Žiaci s poruchami učenia by mali zvládnuť bez problémov prvú časť úlohy, t. j. dohľadanie zatmenia pre najbližšie obdobie do roku 2025. Ďalšie úlohy – dohľadať zatmenie na území SR a Bratislavy pre nich môžu byť už ťažké.


Nadaní žiaci

Nadaní žiaci môžu na stránkach NASA dohľadať aj ďalšie súvisiace údaje o jednotlivých zatmeniach, napr. dĺžku trvania úplného/prstencového zatmenia, čas začiatku a konca zatmenia a ďalšie. Tiež môžu informácie o páse totality udávať nielen ako výpočet štátov, cez ktoré vedie, ale pomocou zemepisných súradníc a informácie o šírke pásu totality. Ďalšou možnosťou je dohľadať najbližšie úplné zatmenie v Európe a zistiť o ňom všetky dostupné podrobnosti (Španielsko, 12. augusta 2026 v podvečer, maximálna doba trvania 1 min 50 s, šírka pásu totality až 280 km).