menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 4: Aké sú veľkosti planét?

Pomôcky:

■ modely Slnka a planét (pozri bod a), kalkulačka, tabuľky, krieda

Postup:

1. Úlohu 6 z časti b) možno použiť aj v tejto časti.

2. Vezmi model Jupitera ako základ.

■ Vypočítaj, aké veľké by boli modely ostatných planét a Slnka.
■ Skús porovnať, aké guľové telesá by mali takto vypočítanú veľkosť a mohli by byť veľkostne správnymi modelmi miesto loptičiek na stolný tenis.
■ Ďalej vypočítaj, aké by boli vzdialenosti jednotlivých planét od Slnka v tomto modeli.

(zdroj: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?Category=Planets&IM_ID=10164)