menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 1: Výroba modelov telies slnečnej sústavy

Pomôcky:

■ 10 loptičiek na stolný tenis (na modely Slnka, 8 planét, Mesiaca), plastová fólia (stredne pevná), fixky, vŕtačka s vrtákom do dreva s priemerom 2,5 – 3 mm, cca 10 špajdlí (najlepšie s hrotom), tavná pištoľ, nôž, hmota na aranžovanie kvetín, uhlomer, ohybný tvarovateľný drôtik dlhý cca 20 cm, tabuľky charakteristík planét (na internete alebo v papierovej podobe)

Postup:

1. Najprv vyrobíme model Slnka. Do loptičky na stolný tenis vyvŕtame na opačných stranách dva otvory tak, aby sa nimi dala pretiahnuť špajdľa. Ešte pred prevlečením špajdle loptičku zafarbíme žltou či oranžovou farbou; na inšpiráciu môžeme využiť obrázok z internetu alebo z encyklopédie. Môžeme využiť aj farebnú loptičku. Potom prevlečieme špajdľu oboma otvormi, aby časť špajdle bez hrotu nad „povrchom Slnka“ zostala asi 2 cm dlhá. Pomocou tavnej pištole zafixujeme špajdľu v loptičke. Potom odrežeme z hmoty na aranžovanie kvetín hranol s podstavcom asi 5 × 5 cm a do tohto podstavca zapichneme špajdľu hrotom.

2. Ďalej vytvoríme model Zeme. Postup je podobný ako v prípade modelu Slnka. Opäť najprv vyvŕtame do loptičky na stolný tenis na opačných stranách dva otvory tak, aby sa nimi dala pretiahnuť špajdľa. Pred prevlečením špajdle loptičku zafarbíme podľa obrázka z internetu alebo z encyklopédie, pritom dbáme na to, aby zafarbenie loptičky ako Zeme zodpovedalo tomu, že severný a južný pól Zeme sú v miestach vyvŕtaných otvorov. Potom prevlečieme špajdľu oboma otvormi, aby časť špajdle bez hrotu nad „povrchom Zeme“ zostala asi 2 cm dlhá. Pomocou tavnej pištole zafixujeme špajdľu v loptičke. Potom odrežeme z hmoty na aranžovanie kvetín hranol s podstavcom asi 5 × 5 cm a do tohto podstavca zapichneme špajdľu hrotom tak, aby sklon špajdle (znázorňujúci zemskú os) bol voči vertikále 23,5 stupňa.

3. Ďalej vytvoríme modely Mesiaca, Merkúra, Venuše a Marsu. Postupujeme pritom rovnako ako v prípade modelu Zeme.

4. Ďalej si vytvoríme model Saturna. Začneme prípravou modelu prstencov Saturna. Z väčšej, pevnej plastovej doštičky vystrihneme kruh s priemerom 4,7 cm a v ňom vystrihneme centrálny kruhový otvor s polomerom 2 cm. Podľa obrázkov na internete či v encyklopédii, na vystrihnutý kruh nakreslíme podobu prstencov. Pritom nezabudneme na to, že prstence začínajú až v určitej vzdialenosti od povrchu Saturna (v danom modeli je to asi 0,25 cm od vnútorného okraja na doštičke). Potom, čo si pripravíme model prstencov, vytvoríme podobným spôsobom ako v minulých dieloch model samotnej planéty Saturn s rovníkovými pásmi. Než model Saturna pomocou špajdle umiestnime na podstavec z aranžovacej hmoty, navlečieme na model Saturna prstence tak, aby sa nachádzali v rovníkovej oblasti. Ich polohu zafixujeme pomocou tavnej pištole. Potom umiestnime obvyklým spôsobom model Saturna na hmotu na aranžovanie kvetín.

5. Rovnako ako model Saturna vyrobíme ďalej modely ďalších obrích planét, teda Jupitera a Neptúna (Model Uránu bude zložitejší, preto bude popísaný v osobitnom bode). V prípade týchto planét budú prstence menej výrazné, ich charakteristiky vyhľadáme na internete či v tabuľkách.

6. Ako posledný vytvoríme model Uránu. Postup výroby je obdobný ako v prípade iných obrích planét, rozdielny je spôsob upevnenia planéty na podložku z hmoty na aranžovanie kvetín. Pretože sklon rotačnej osi Uránu voči kolmici k rovine ekliptiky je 98°, leží os rotácie prakticky v rovine ekliptiky. Na uloženie modelu Uránu na podstavec preto potrebujeme pripraviť z ohybného drôtu „lôžko“. Lôžko sa skladá z dvoch tyčiek, na ktorých je vo vhodnej výške utvorené očko, do ktorého sa vkladá špajdľa. Aby v podstavci drôt lepšie držal, je vhodné drôt namotať na špajdľu, ktorá bude v podstavci zapichnutá.

7. Pre prehľadnosť je vhodné na podstavce modelov telies slnečnej sústavy upevniť lístky s názvami týchto telies.