menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 5: Veľkosť impaktných kráterov na Zemi


Táto aktivita je zameraná na meranie rozmerov skutočných impaktných kráterov na povrchu Zeme pomocou Mapy.cz alebo Google Maps. Krátery majú rôznu veľkosť, od malých (stovky metrov) až po veľmi rozľahlé (vyše 100 km). Zrážky, ktoré vytvorili tieto krátery, spôsobili rôzne klimatické zmeny; malé zrážky ovplyvnili iba miestnu oblasť, zatiaľ čo tie väčšie zrážky mohli mať zmeny globálneho charakteru.

Úloha: Pri každom kráteri nájdi jeho miesto na mape, zmeraj rozmery a plochu impaktného krátera a urči štát, na území ktorého sa impaktný kráter nachádza. Poloha krátera je zadaná zemepisnou šírkou (S = severná, J = južná) a zemepisnou dĺžkou (Z = západ, V = východ).

Názov impaktného krátera Zemepisná
šírka
Zemepisná
dĺžka
Veľkosť
(km)
Plocha
(km2)
Štát
Barringerov kráter
Tento kráter vznikol pred 50 tisícmi rokmi dopadom
železného meteoritu.
35° 02΄ S 111° 01΄ Z 1,2 1 Arizona, USA
Manicouagan
Jeden z najväčších zachovaných impaktných
kráterov, vznikol pred viac ako 200 miliónmi rokov.
51° 23΄ S 68° 42΄ Z 69,3 3 200 Kanada
Clearwater Lakes
Tieto dva impaktné krátery boli vytvorené dopadom
dvojice planétok na povrch Zeme.
56° 13΄ S 74° 30΄ Z 32,4 a 22,1 930 a 360 Kanada
Chicxulubský kráter
Tento impaktný kráter je zložité nájsť. Vznikol pred
66 miliónmi rokov dopadom meteoritu veľkosti
10 km. Dopadom sa uvoľnilo veľké množstvo
energie, došlo ku klimatickým zmenám a vyhynutiu
mnohých živočíšnych druhov.
21° 24΄ S 89° 31΄ Z viac ako 100 km - Mexiko
Upheaval Dome
Tento kráter má všetky rysy typického impaktného
krátera – centrálny vrcholok, vnútorný kráter
a vonkajšie sústredné rázové krúžky
38° 26΄ S 109° 54΄ Z 3,5 8 Utah, USA
Gosses Bluff
Tento impaktný kráter vznikol pred viac ako 140
miliónmi rokov dopadom planétky s veľkosťou 1 km.
Centrálny kruh nie je okraj krátera, ten leží oveľa
ďalej.
23° 50΄ J 132° 19΄ V 5,4 20 Austrália
Tenoumer
V okolí krátera sa nachádzajú ďalšie dva, ktoré je
ľahké nájsť, prvý je 166 km v azimute 27°, druhý 376
km v azimute 219°. Kráter vznikol pred 20 tisíckami
rokov
22° 55΄ S 10° 24΄ Z 1,9 3 Mauretánia

Vredefort
Kráter zložený z niekoľkých prstencov.
Vek 2 mld rokov. Meteorit s veľkosťou 10 km.

27° 00΄ J 27° 30΄ V 60 (vnútorný prstenec) 2 000 Juhoafrická republika


Úloha: Výpočet pohybovej energie dopadu

Chicxulubský kráter [čítaj: čikšulubský] bol vytvorený dopadom skalnatého telesa (hustota = 2 700 kg · m–3) s priemerom 17,5 km. Vypočítaj objem telesa. Predpokladaj, že je teleso guľaté.

Riešenie:

Úloha: Vypočítaj hmotnosť telesa, ktoré vytvorilo Chicxulubský kráter.

Riešenie:

Úloha: Vypočítaj, koľko pohybovej energie sa uvoľnilo pri dopade, ak sa teleso pohybovalo rýchlosťou 20 km · s–1.

Riešenie:

Pre predstavu, ide o  energiu, ktorú Slnko vyžiari celým svojím povrchom za 4 tisíciny sekundy. Dva bloky jadrovej elektrárne Temelín môžu pri nepretržitej ročnej prevádzke vyprodukovať len 2 · 1017 J tepelnej energie.

Úloha: Aký je význam pojmov: kométa, planétka, meteorit, meteoroid, meteor?

Riešenie: Kométa – malé teleso slnečnej sústavy zložené predovšetkým z ľadu a prachu a obiehajúce väčšinou po veľmi výstrednej eliptickej trajektórii okolo Slnka; planétka – malé teleso (väčšie ako 100 m), ktoré obieha okolo Slnka, väčšinou nepravidelného tvaru a malej hmotnosti, nachádzajú sa hlavne medzi Marsom a Jupiterom (hlavný pás) a za trajektóriou Neptúna; meteorit – menšie kozmické teleso (pôvodne meteoroid), ktoré dopadlo na povrch Zeme; meteoroid – teleso slnečnej sústavy veľkosti milimetrov až niekoľko desiatok metrov; meteor – svetelný jav pri prelete drobného telesa (meteoroidu) zemskou atmosférou. Ľudovo sa nazýva padajúca hviezda. Veľmi jasný meteor sa nazýva bolid.